Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/05/2020
Ngày hiệu lực:27/05/2020
Công văn số: 254/PGDĐT-TCCB (Thông báo công chức, viên chức lãnh đạo đến thời hạn bổ nhiệm lại Qúy II năm 2020)
27/05/2020 Lượt xem 2477
Tập tin đính kèm

Kèm theo danh sách công chức, viên chức quản lý đến thời hạn bổ nhiệm lại đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/05/2020
Ngày hiệu lực:27/05/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 254/PGDĐT-TCCB (Thông báo công chức, viên chức lãnh đạo đến thời hạn bổ nhiệm lại Qúy II năm 2020)
Ngày ban hành 27/05/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 27/05/2020
Văn bản liên quan