Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/11/2020
Ngày hiệu lực:10/11/2020
Công văn số: 693/PGDĐT-THCS (V/v trao đổi ý kiến của Hiệu trưởng, giáo viên hỏi về Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT)
10/11/2020 Lượt xem 403
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/11/2020
Ngày hiệu lực:10/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 693/PGDĐT-THCS (V/v trao đổi ý kiến của Hiệu trưởng, giáo viên hỏi về Thông tư số 03/VBHN-BGDĐT)
Ngày ban hành 10/11/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 10/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Công văn 683 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan