Hiệu lực:
Ngày ban hành:12/01/2021
Ngày hiệu lực:12/01/2021
Kế hoạch: 04/KH-PGDĐT (Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021)
12/01/2021 Lượt xem 230
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:12/01/2021
Ngày hiệu lực:12/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch: 04/KH-PGDĐT (Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021)
Ngày ban hành 12/01/2021
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 12/01/2021
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 04 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan