Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/01/2021
Ngày hiệu lực:11/01/2021
Thông báo: 08/CĐSP-BD (Thông báo tuyển sinh năm 2021 Đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ Đại học)
11/01/2021 Lượt xem 208
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/01/2021
Ngày hiệu lực:11/01/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo: 08/CĐSP-BD (Thông báo tuyển sinh năm 2021 Đào tạo hình thức vừa làm vừa học trình độ Đại học)
Ngày ban hành 11/01/2021
Loại văn bản
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Trường CĐSP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Người ký Hồ Cảnh Hạnh | Hiệu trưởng CĐSP tỉnh BRVT
Ngày có hiệu lực 11/01/2021
Văn bản liên quan