Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/05/2020
Ngày hiệu lực:13/05/2020
Thông báo số: 230/TB-PGDĐT (Điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo, công chức và người lao động Phòng Giáo dục và Đào tạo)
13/05/2020 Lượt xem 629
Tập tin đính kèm

Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể đối với chuyên viên, người lao động đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:13/05/2020
Ngày hiệu lực:13/05/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo số: 230/TB-PGDĐT (Điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo, công chức và người lao động Phòng Giáo dục và Đào tạo)
Ngày ban hành 13/05/2020
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 13/05/2020
Văn bản liên quan