Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/06/2020
Ngày hiệu lực:08/06/2020
Thông báo số: 246/TB-PGDĐT (Tuyển sinh đại học liên thông, đào tạo văn bằng 2 đại học năm 2020)
08/06/2020 Lượt xem 2255
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:08/06/2020
Ngày hiệu lực:08/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Thông báo số: 246/TB-PGDĐT (Tuyển sinh đại học liên thông, đào tạo văn bằng 2 đại học năm 2020)
Ngày ban hành 08/06/2020
Loại văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành
Người ký Hồ Cảnh Hạnh | Hiệu trưởng CĐSP tỉnh BRVT
Ngày có hiệu lực 08/06/2020
STT Mô tả Tải về
1 Nội dung chi tiết. Tải xuống.
Văn bản liên quan