Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/03/2020
Ngày hiệu lực:26/03/2020
Công văn số: 120/PGDĐT-TCCB (V/v rà soát, lập danh sách giáo viên đã bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chưa được bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng đang giữ)
26/03/2020 Lượt xem 343
Tập tin đính kèm

Mẫu danh sách giáo viên đã bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chưa được bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng đang giữ.

25.3.2020 Mau lap danh sach boi duong CDNN 2020.xls

Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/03/2020
Ngày hiệu lực:26/03/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 120/PGDĐT-TCCB (V/v rà soát, lập danh sách giáo viên đã bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chưa được bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo hạng đang giữ)
Ngày ban hành 26/03/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Mai Sĩ Hải | Trưởng phòng GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 26/03/2020
Văn bản liên quan