Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/03/2020
Ngày hiệu lực:06/03/2020
Công văn số: 85/PGDĐT-THKH (V/v triển khai các danh mục cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học)
06/03/2020 Lượt xem 311
Tập tin đính kèm

Danh sách 07 nội dung khuyến cáo đối với trường học.

07 Noi dung khuyen cao (1).rar

Hiệu lực:
Ngày ban hành:06/03/2020
Ngày hiệu lực:06/03/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 85/PGDĐT-THKH (V/v triển khai các danh mục cần làm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học)
Ngày ban hành 06/03/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Kế hoạch - Thống kê - Tổng hợp
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 06/03/2020
Văn bản liên quan