Hiệu lực:
Ngày ban hành:29/06/2020
Ngày hiệu lực:29/06/2020
Kế hoạch số: 2976/KH-UBND (Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020)
29/06/2020 Lượt xem 289
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:29/06/2020
Ngày hiệu lực:29/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 2976/KH-UBND (Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2020)
Ngày ban hành 29/06/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phổ cập giáo dục
Cơ quan ban hành UBND huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Tấn Bản | Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 29/06/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch số 2976 của UBND huyện.
Văn bản liên quan