Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/11/2020
Ngày hiệu lực:11/11/2020
Kế hoạch số: 5396/KH-UBND (Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục)
11/11/2020 Lượt xem 362
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/11/2020
Ngày hiệu lực:11/11/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 5396/KH-UBND (Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục)
Ngày ban hành 11/11/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện Châu Đức
Người ký Hoàng Nguyên Dinh | Chủ tịch UBND huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 11/11/2020
STT Mô tả Tải về
1 Kế hoạch 5396 của UBND huyện.
Văn bản liên quan