Lời thầy cô - Mừng ngày Hiến chương nhà giáo 20/11/2020.

Nguồn tin: Trường TH Chu Văn An.