Ngày hội của Công ty sữa Dutch Lady tại Trường TH Chu Văn An.

Nguồn tin: Trường TH Chu Văn An.