THAM GIA VÒNG SƠ LOẠI HỘI THI VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG TH CHU VĂN AN.

Nguồn tin: Trường TH Chu Văn An.