Tiết mục văn nghệ trong Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021 của Trường MN Phượng Hồng.

Nguồn tin: Trường MN Phượng Hồng, H. Châu Đức.