Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng huyện Châu Đức lần thứ XI - năm 2019