• Thông báo: Các trường THCS chưa cập nhật danh sách giáo viên, số liệu mục 4 (Biểu 10-Thống kê giáo dục THCS) phần mềm CSDL Bộ Giáo dục và Đào tạo. 11/07/2018 Lượt xem 211
  • Thông báo: Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, khảo sát các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Châu Đức. 09/07/2018 Lượt xem 282
  • Kế hoạch giảng dạy bổ sung lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018. 05/07/2018 Lượt xem 258
  • Khẩn: Đề nghị lập và gửi biểu số 4 kèm theo Công văn 1357/UBND-NV ngày 10/5/2018 của UBND huyện. 04/07/2018 Lượt xem 277
  • Thông báo: Các đơn vị chưa báo cáo số liệu trên phần mềm CSDL của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 26/06/2018 Lượt xem 212
  • Thông báo: Báo cáo thống kê EMIS kỳ cuối năm học, kết quả hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018. 13/06/2018 Lượt xem 147
  • Thông báo: Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin cấp VISA tham quan, du lịch tại đất nước Hàn Quốc nhân dịp nghỉ hè năm 2018. 18/05/2018 Lượt xem 668
  • Dời ngày tổ chức Hội nghị hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức; bình xét thi đua-khen thưởng năm học 2017-2018; triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. 14/05/2018 Lượt xem 648
  • Tạm hoãn cuộc họp, hướng dẫn công tác tư vấn Tâm lý học đường vào chiều ngày 11/5/2018 - thứ Sáu. 08/05/2018 Lượt xem 312
  • Thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu tháng an toàn thực phẩm năm 2018. 16/04/2018 Lượt xem 396
  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG