• Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2019. 17/08/2019 Lượt xem 285
  • Khẩn: Tổ chức trực, dọn dẹp vệ sinh trong ngày hôm nay (11/8/2019) để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của UBND huyện, Phòng GDĐT vào sáng ngày mai (12/8/2019). 11/08/2019 Lượt xem 259
  • Tài liệu Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 05/08/2019 Lượt xem 257
  • Thông báo: Cập nhật địa chỉ mới về kết nối máy chủ PMIS 125.234.239.170,1400 03/07/2019 Lượt xem 203
  • Thông báo: Gửi báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 về Phòng GDĐT. 28/05/2019 Lượt xem 440
  • Tài liệu tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư 14-Chuẩn hiệu trưởng TH-THCS và Thông tư 20-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH-THCS; Thông tư 25-Chuẩn hiệu trưởng MN và Thông tư 26-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN). 08/05/2019 Lượt xem 672
  • Quyết định số: 7998/QĐ-UBND (Phê duyệt Phương án triển khai thực hiện trường tiểu học bán trú trên địa bàn huyện đến năm 2020) 04/04/2019 Lượt xem 570
  • Thông báo: Về việc đăng ký chọn Tour tham quan, du lịch tại đất nước Nhật Bản nhân dịp nghỉ hè năm 2019. *Cập nhật chương trình 02 tour du lịch. 20/03/2019 Lượt xem 854
  • Khẩn: Về việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của một số trung tâm, trường đại học gửi về các trường học thuộc huyện. 19/03/2019 Lượt xem 4567
  • Khẩn: Rà soát, lập danh sách công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người bị bệnh hiểm nghèo trong đơn vị. 31/01/2019 Lượt xem 514
  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG