• Tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học ngành giáo dục mầm non - giáo dục tiểu học liên thông. 25/11/2019 Lượt xem 334
  • Phòng GDĐT đề nghị các trường hỗ trợ trong việc thống kê số liệu học sinh các dân tộc ít người tại đơn vị. 19/11/2019 Lượt xem 235
  • Khẩn! Xin thông báo ý kiến chỉ đạo khẩn của Trưởng phòng GDĐT đến hiệu trưởng các trường. 07/11/2019 Lượt xem 926
  • Lập danh sách và địa chỉ của học sinh bỏ học hiện nay đi học lại gửi về Phòng GDĐT. 09/10/2019 Lượt xem 273
  • Công văn số: 628/PGDDĐT-TH.TK (V/v thực hiện báo cáo số liệu thống kê kỳ đầu năm học 2019-2020) 08/10/2019 Lượt xem 411
  • Thông báo: Hoãn tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2019 vào ngày 14/9/2019. 10/09/2019 Lượt xem 461
  • Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. 02/09/2019 Lượt xem 441
  • Hướng dẫn công tác tổ chức lễ Khai giảng năm học 2019-2020. 26/08/2019 Lượt xem 449
  • Cập nhật địa chỉ mới về kết nối máy chủ PMIS 125.234.239.170,1400 03/07/2019 Lượt xem 454
  • Tài liệu tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư 14-Chuẩn hiệu trưởng TH-THCS và Thông tư 20-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH-THCS; Thông tư 25-Chuẩn hiệu trưởng MN và Thông tư 26-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN). 08/05/2019 Lượt xem 895
  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG