• Thông báo: Cập nhật địa chỉ mới về kết nối máy chủ PMIS 125.234.239.170,1400 03/07/2019 Lượt xem 135
  • Thông báo: Chưa thể mở lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên trong dịp nghỉ hè năm 2019. 13/06/2019 Lượt xem 1290
  • Thông báo: Thời gian khởi hành và lịch trình Tour tham quan, du lịch tại Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình hè năm 2019. 10/06/2019 Lượt xem 283
  • Thông báo: Gửi báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 về Phòng GDĐT. 28/05/2019 Lượt xem 364
  • Thông báo: Về việc đăng ký tham gia Tour tham quan, du lịch tại Đà Nẵng - Huế - Quảng Bình nhân dịp nghỉ hè năm 2019. 21/05/2019 Lượt xem 1613
  • Tài liệu tập huấn đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên (Thông tư 14-Chuẩn hiệu trưởng TH-THCS và Thông tư 20-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên TH-THCS; Thông tư 25-Chuẩn hiệu trưởng MN và Thông tư 26-Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN). 08/05/2019 Lượt xem 599
  • Quyết định số: 7998/QĐ-UBND (Phê duyệt Phương án triển khai thực hiện trường tiểu học bán trú trên địa bàn huyện đến năm 2020) 04/04/2019 Lượt xem 528
  • Thông báo: Về việc đăng ký chọn Tour tham quan, du lịch tại đất nước Nhật Bản nhân dịp nghỉ hè năm 2019. *Cập nhật chương trình 02 tour du lịch. 20/03/2019 Lượt xem 813
  • Khẩn: Về việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp của một số trung tâm, trường đại học gửi về các trường học thuộc huyện. 19/03/2019 Lượt xem 4486
  • Khẩn: Rà soát, lập danh sách công chức, viên chức và người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và những người bị bệnh hiểm nghèo trong đơn vị. 31/01/2019 Lượt xem 480
  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG