• KHẨN: Rà soát số lượng, danh sách thông tin công chức, viên chức của các đơn vị MN, TH, THCS tính đến ngày 01/10/2018 trên ứng dụng PMIS trước 11 giờ 30 ngày 09/10/2018 - thứ Ba. 08/10/2018 Lượt xem 335
  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ các đơn vị trường học và trình phê duyệt. 13/09/2018 Lượt xem 801
  • Báo cáo về tình hình đầu năm học 2018-2019. 21/08/2018 Lượt xem 883
  • Thông báo: Hoãn tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018 vào ngày 14/8/2018. 13/08/2018 Lượt xem 686
  • Khẩn: Đề nghị rà soát, báo cáo lại số liệu trường, lớp, học sinh và đội ngũ trên cơ sở dữ liệu toàn ngành của Bộ GD&ĐT. 08/08/2018 Lượt xem 633
  • Thông báo: Về việc Hội đồng nhân dân tỉnh đi kiểm tra, khảo sát các trường TH, THCS trên địa bàn huyện Châu Đức. 09/07/2018 Lượt xem 595
  • Kế hoạch giảng dạy bổ sung lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018. 05/07/2018 Lượt xem 567
  • Khẩn: Đề nghị lập và gửi biểu số 4 kèm theo Công văn 1357/UBND-NV ngày 10/5/2018 của UBND huyện. 04/07/2018 Lượt xem 485
  • Thông báo: Các đơn vị chưa báo cáo số liệu trên phần mềm CSDL của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 26/06/2018 Lượt xem 441
  • Thông báo: Báo cáo thống kê EMIS kỳ cuối năm học, kết quả hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018. 13/06/2018 Lượt xem 308
  • HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG