Chia sẻ của Bà Trần Thị Ngọc Châu - Phó GĐ Sở GDĐT về bộ sách giáo khoa mới lớp 1.

Nguồn tin: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT.