Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm các trường học khó khăn trước thềm khai giảng năm học 2019-2020.

Nguồn tin: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT.