ĐỒNG DIỄN: CHỐNG DỊCH NHƯ CHỐNG GIẶC - Lớp 7² - HS Trường THCS QUANG TRUNG - BRVT.

Nguồn tin: Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức.