MÚA: BÁC HỒ MỘT TÌNH YÊU BAO LA - TẬP THỂ LƠP 8⁴ - TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, BRVT

Nguồn tin: Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức.