Múa Dòng máu Lạc Hồng - Chi đội 9/3 - HS Trường THCS Quang Trung, H. Châu Đức.

Nguồn tin: Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức.