MÚA: XUÂN VỀ TRÊN BẢN H'MÔNG - Chi đội 7¹ Trường THCS Quang Trung.

Nguồn tin: Trường THCS Quang Trung, huyện Châu Đức.