TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG: NHẠC KỊCH - VUA QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH, CHI ĐỘI LỚP 9¹