Nữ hiệu trưởng tận tâm - Tận lực với nghề.

Nguồn tin: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh BR-VT.