Tiết mục múa "Hào Khí Việt Nam" của học sinh Trường THCS Nguyễn Huệ.