Tiết mục văn nghệ dưới cờ của lớp 6/2: Đơn ca Bụi phấn với tiếng hát của bạn Hoài Anh-HS Trường THCS Trần Hưng Đạo.

Tiết mục văn nghệ dưới cờ của lớp 6/2: đơn ca Bụi phấn với tiếng hát của bạn Hoài Anh