Trả lại ý nghĩa thực sự của Ngày khai giảng.

Nguồn tin: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.