Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/05/2021
Ngày hiệu lực:11/05/2021
Công văn: 345/PGDĐT-CNTT (Đôn đốc triển khai thực hiện ứng dụng "Bảo hiểm xã hội số-VssID")
11/05/2021 Lượt xem 560
Tập tin đính kèm

Các văn bản đính kèm đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:11/05/2021
Ngày hiệu lực:11/05/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 345/PGDĐT-CNTT (Đôn đốc triển khai thực hiện ứng dụng "Bảo hiểm xã hội số-VssID")
Ngày ban hành 11/05/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 11/05/2021
Văn bản liên quan