Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/05/2021
Ngày hiệu lực:31/05/2021
Công văn: 399/PGDĐT-CNTT (Cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống CSDL ngành)
31/05/2021 Lượt xem 513
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:31/05/2021
Ngày hiệu lực:31/05/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn: 399/PGDĐT-CNTT (Cập nhật dữ liệu và báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2020-2021 trên hệ thống CSDL ngành)
Ngày ban hành 31/05/2021
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 31/05/2021
STT Mô tả Tải về
1 Công văn số 399 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan