Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/04/2021
Ngày hiệu lực:27/04/2021
Danh sách: 306/DS-PGDĐT (Đề nghị xóa tài khoản trên hệ thống TEMIS)
27/04/2021 Lượt xem 484
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/04/2021
Ngày hiệu lực:27/04/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Danh sách: 306/DS-PGDĐT (Đề nghị xóa tài khoản trên hệ thống TEMIS)
Ngày ban hành 27/04/2021
Loại văn bản Danh sách
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 27/04/2021
STT Mô tả Tải về
1 Danh sách số 306 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan