Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/04/2021
Ngày hiệu lực:26/04/2021
Giấy mời: 302/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 5 năm 2021)
26/04/2021 Lượt xem 599
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:26/04/2021
Ngày hiệu lực:26/04/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Giấy mời: 302/GM-PGDĐT (Tham dự họp Hiệu trưởng định kỳ tháng 5 năm 2021)
Ngày ban hành 26/04/2021
Loại văn bản Giấy mời
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 26/04/2021
STT Mô tả Tải về
1 Giấy mời số 302 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan