Hiệu lực:
Ngày ban hành:24/06/2020
Ngày hiệu lực:24/06/2020
Công văn số: 316/PGDĐT-TH (Cử CBQL và giáo viên tiếng Anh tham dự tập huấn khung phân phối chương trình tiếng Anh 6 tiết/tuần theo giáo trình Family and Friends Edition cho học sinh lớp 3 đến lớp 5 năm học 2020-2021)
24/06/2020 Lượt xem 579
Tập tin đính kèm

Danh sách thành viên tập huấn kèm theo công văn đặt tại thẻ Tải về.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:24/06/2020
Ngày hiệu lực:24/06/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Công văn số: 316/PGDĐT-TH (Cử CBQL và giáo viên tiếng Anh tham dự tập huấn khung phân phối chương trình tiếng Anh 6 tiết/tuần theo giáo trình Family and Friends Edition cho học sinh lớp 3 đến lớp 5 năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 24/06/2020
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực Chuyên môn Tiểu học
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Văn Trực | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 24/06/2020
Văn bản liên quan