Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/01/2020
Ngày hiệu lực:10/01/2020
Kế hoạch số: 11/KH-PGDĐT (Về việc phát động phong trào thi đua “công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục huyện ...
10/01/2020 Lượt xem 405
Tập tin đính kèm


Nội dung chi tiết. Tải xuống.

Hiệu lực:
Ngày ban hành:10/01/2020
Ngày hiệu lực:10/01/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Kế hoạch số: 11/KH-PGDĐT (Về việc phát động phong trào thi đua “công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục huyện ...
Ngày ban hành 10/01/2020
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký
Ngày có hiệu lực 10/01/2020
STT Mô tả Tải về
Văn bản liên quan