Hiệu lực:
Ngày ban hành:02/03/2021
Ngày hiệu lực:02/03/2021
Danh sách: 135/DS-PGDĐT (Các trường triển khai "Hệ thống quản lý nguồn thu trường học-SSG" tích hợp thanh toán điện tử, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt)
02/03/2021 Lượt xem 699
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:02/03/2021
Ngày hiệu lực:02/03/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Danh sách: 135/DS-PGDĐT (Các trường triển khai "Hệ thống quản lý nguồn thu trường học-SSG" tích hợp thanh toán điện tử, giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt)
Ngày ban hành 02/03/2021
Loại văn bản Danh sách
Lĩnh vực Kế toán - Tài chính
Cơ quan ban hành Phòng GDĐT huyện Châu Đức
Người ký Lê Thanh Kính | Phó TP GD&ĐT huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 02/03/2021
STT Mô tả Tải về
1 Danh sách 135 của Phòng GDĐT.
Văn bản liên quan