Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/03/2020
Ngày hiệu lực:27/03/2020
Quyết định số: 947/QĐ-UBND (Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở của sáng kiến, giải pháp ngành Giáo dục huyện Châu Đức năm học 2019 - 2020)
27/03/2020 Lượt xem 2148
Tập tin đính kèm

Danh sách công nhận cấp cơ sở sáng kiến, giải pháp ngành Giáo dục năm học 2019-2020 đặt tại thẻ Tải về.
Nội dung chi tiết : Danh sach Kem theo QD 947-QD-UBND-20.pdf

Hiệu lực:
Ngày ban hành:27/03/2020
Ngày hiệu lực:27/03/2020
Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định số: 947/QĐ-UBND (Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở của sáng kiến, giải pháp ngành Giáo dục huyện Châu Đức năm học 2019 - 2020)
Ngày ban hành 27/03/2020
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng
Cơ quan ban hành UBND huyện Châu Đức
Người ký Nguyễn Tấn Bản | Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 27/03/2020
Văn bản liên quan