Hiệu lực:
Ngày ban hành:22/03/2021
Ngày hiệu lực:22/03/2021
Quyết định: 1283/QĐ-UBND (Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở của ngành giáo dục huyện Châu Đức năm học 2020-2021)
22/03/2021 Lượt xem 1788
Tập tin đính kèm
Hiệu lực:
Ngày ban hành:22/03/2021
Ngày hiệu lực:22/03/2021
Số, ký hiệu, trích yếu Quyết định: 1283/QĐ-UBND (Công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến ở cấp cơ sở của ngành giáo dục huyện Châu Đức năm học 2020-2021)
Ngày ban hành 22/03/2021
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành UBND huyện Châu Đức
Người ký Hoàng Nguyên Dinh | Chủ tịch UBND huyện Châu Đức
Ngày có hiệu lực 22/03/2021
Văn bản liên quan